Hakemlik sisteminde düzenleme – Son dakika Futbol haberleri


Yeni sezon öncesinde FIFA’ya üye federasyonlarda hakemlik sisteminin düzenlenmesi için birtakım maddeler belirlendi. İşte hakemlik sisteminin düzenlenmesi için kararlaştırılan maddeler:

HAKEM KOMITELERI

GENEL HÜKÜMLER: Her üye federasyon, mutlaka bir hakem komitesi atamalıdır. Hakem Komitesi, Federasyonun ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Hakemliğin sevk ve idaresinde üye federasyona karşı sorumludur (hükümetler veya diğer kuruluşlar kesinlikle müdahil olamazlar.)

HAKEM KOMITESININ OLUŞUMU:
Hakem Komitesi, bir başkan ve başkanvekili ile yeterli sayıda üyeden oluşacak şekilde kurulur. (Komite Başkanı ve diğer üyeler tercihen, kendi liginde en üst ligde görev almış olanlardan oluşmalıdır) Faal hakemler veya başka bir ligde görev alanlar da dahil, bir kulüpte görev alanlar olamazlar. Hakem Komitesinin başkanı, (ilgili federasyonun talimatları izin verdiği sürece) bir yönetim kurulu üyesi olabilir, ancak yine de öncesinde üst düzey hakemlik yapmış olmalıdır. Hakem Komitesinin Başkanvekili ve diğer üyeleri, Komite Başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile atanır.Spor Haberleri